.

FİNANS KARİYER Türkiyede ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olan, iş bulduran sertifikalar ile ilgili bilgilerin bir arada olduğu tek kişisel blogtur. neden ileri düzey lisans?___SORULARI TARTIŞIYORUZ___CMA Sertifikası___SPK genel bilgi

9 Temmuz 2013 Salı

Hoşçakalın!!!!!!!

Sevgili Okuyucular
 
12 Haziran 2009 tarihinde ilk yazımızla başladığımız blogumuzu artık sonlandırma vakti geldi. 
 
Bu sitede başta SPK Lisansları olmak üzere, finans piyasaları ve mali işlerde yükselmeniz ve önemli görevlere gelmeniz için size gereken yerel ve uluslararası sertifikalar hakkında bilgi vermeye çalıştık. Malum bu alanda konular sınırlı ve 168 adet yazımız tüm sorulara cevap verdi. Bu saatten sonra verilecek bilgiler ve sorulacak sorular kendini tekrar edeceği için sitemizi yeni yazılara kapatıyoruz. Mevcut 168 yazı, finansal piyasalarda iş bulduran sertifikalar ile ilgili en güvenilir kaynağınız olmaya devam edecek.
 
Olası günlük gelişmeleri ise Facebook sayfamızdan duyurmaya devam edeceğiz. Üye olmak için sayfayı ziyaret edin.
 
Türkiyede ulusal ve uluslararası alanda geçerliliği olan, iş bulduran sertifikalar ile ilgili bilgilerin bir arada olduğu tek kişisel blog olan FinansKariyer'e katkılarından dolayı başta Yusuf Bey olmak üzere misafir yazarlarımıza, soru ve yorumlarıyla siteyi canlı tutan okuyucularımıza teşekkür eder, başarılarla dolu bir kariyer dileriz.

 Özkan 

15 Nisan 2013 Pazartesi

Bağımsız Denetçilikte Temel Düzey Lisans Şartı

Evet başlıkta yanlışlık yok.
Türkiye'de finansal piyasaların yürütülmesinde spk temel ve ileri düzey lisanslar, denetlenmesinde ise spk bağımsız denetim lisansı gerekiyordu. Yeni TTK'nın yürürlüğe girmesi ve denetim zorunluluklarındaki değişikliklerden ötürü SPK Bağımsız Denetim Lisansı sınavı uygulamadan kaldırılmıştı ve yeni uygulamalar bekleniyordu. Yeni süreç yavaş yavaş şekilleniyor.
 
öncelikle SPK'ya tabi olmayan AŞ.'lerin denetiminde
 
- Meslek Mensubu (SMMM-YMM) olunması.
- Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) denetçilik sınavının verilmesi gerekiyordu.
 
SPK ise sermaye piyasalarındaki şirketlerin denetiminde yer alacak denetçilerde "bunlara ilave olarak" SPK temel düzey lisans sahibi olunmasını şart koşmak üzere. Temel Düzey lisans sınavı 9 ayrı dersten oluşan ve ciddi çalışma gerektiren bir sınav. Şu an için aracı kurum şube müdürleri dışında kimse için alınması zorunlu değil. SPK İleri Düzey Lisansına sahip olanların Temel düey Lisansa sahip sayıldığını da hatırlatalım.
 
Konuya ilişkin tebliğ taslağı yayınlandı, taslak yasalaşırsa ki öyle bekleniyor, artık denetçilerin bir de Temel Düzey Lisans sahibi olması gerekecek.
 
Sermaye Piyasalarında denetçilik yapmak isteyenlerin izleyeceği yol ve sınavlar şu şekilde olacak:
 
- 4 yıllık üniversite bitirmek
- Meslek mensubu olmak (Staja başlama sınavını kazanmak, 3 yıl SMMM stajını yapmak, SMMM yeterlilik sınavını kazanmak)
- KGK denetçilik sınavını vermek
- SPK Temel düzey lisans sahibi olmak.
 
Bilmem hala denetçi olmaya cesaretiniz ve hevesiniz kalır mı.
 
 
 
İlgili konular:
 

1 Şubat 2013 Cuma

Bağımsız Denetçilik Şartları Belli Oldu


Bildiğiniz gibi yeni TTK hazırlık sürecinden yürürlülük tarihine kadar en çok konuşulan konulardan biri bağımsız denetimdi. 25 ocakta resmi gazetede yayınlanan 4 adet yönetmelikle, Bağımsız Denetim Resmi Sicili, Bağımsız Denetçilik Sınavı, Bağımsız Denetçilik Mesleki Eğitim ve Bağımsız Denetim Yetkilendirmesi esasları belirlendi.

Bunların her birini önümüzdeki günlerde detaylı şekilde konuşacağız. Şimdilik en merak edilen konudan başlayalım; Sınavla ilgili yönetmelik:

 
A- Sınav, sınava gireceklerin denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgilerini ölçmek üzere aşağıdaki konulardan ayrı ayrı yapılır:

a)   Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c)   Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç)  Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

 (2) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

(3) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak olanlar birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulmazlar.

(4) Kurum, sınavları konular itibarıyla birleştirebilir veya ayırabilir. Bu hususlar sınav ilanında duyurulur.

 B- Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır. Sınavlar ayrı ayrı yapılır ve her notun geçerlilik süresi iki yıldır, demekki ilk sınavdan sonra 2 yıl içinde tüm dersler verilmezse 2 yıl geçen derslerden tekrar sınava girilecek.

C- 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenlerin, bu sınavlarda başarılı sayıldıkları konular itibarıyla aldıkları notlar, mevzuatı uyarınca geçerli süre içinde ve talepleri halinde bu Tebliğ uyarınca yapılacak sınavda ilgili konular itibarıyla dikkate alınır. 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin olarak Muhasebe Standartları konusunda yapılan sınav bu Tebliğdeki Muhasebe Standartları konusuna, Denetim Standartlarına ilişkin olarak yapılan sınav bu Tebliğdeki Denetim konusuna, Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin olarak yapılan sınav da bu Tebliğdeki Sermaye Piyasası Mevzuatı konusuna ilişkin sınavlarda dikkate alınır.

Yani bu maddeden anladığımız kadarıyla halihazırda SPK Bağımsız Denetim Lisansı olanlar sınavdan muaf değil, sadece 1.madddede yazdığımız b – ç – e maddelerinden muaf. SPK Bağımsız denetim sınavına girip bazı dersleri verenler de verdikleri derslerden muaf.

Hem SMMM hem spk bağımsız denetim lisansı olanlar ise sadece c- Kurumsal yönetim ilkelerinden sınava girecekler.

 

18 Ekim 2012 Perşembe

Öğrencilere Ücretsiz Sermaye Piyasaları Eğitimi

Aracı kuruluşlar Birliği (TSPAKB) sık sık sermaye piyasasına yönelik eğitimler veriyor. Bu eğitimlerin bir kısmı üniversite öğrencileri için ücretsiz. Bu bilgiler özellikle İstanbuldaki öğrenci arkadaşların çok işine yarayabilir.İlgili duyuruya şu linkten ulaşabilirsiniz. Eğitimleri ise şu linkten takip edebilirsiniz.

8 Ekim 2012 Pazartesi

BİLİRKİŞİLİK - 2013

Mahkemelerde hakimler detaylı bilgiye sahip olmadıkları alanlarda bilirkişilerden yararlanıyor. Örneğin bir hakim kendisine gelen bir iş davasında kıdem tazminatı ve kesintilerinin hesaplanmasında bir avukat veya mali müşavirden hizmet alabilir. Burada ilgili kişi formatı belirli bir bilirkişi raporu hazırlar ve mahkemeye sunar. Hazırladığı rapor başına da önceden tarifesi belirlenmiş bir ücret alır. Ülkemizde özellikle mali konularda mali müşavir bankacılık vs dallarındaki kişiler bilirkişilik yapmaktadır. Onun dışında yabancı dil öğretmenleri de tercüme alanında bilirkişi raporları düzenleyebilir. Hatta bir çilingir bile bir ceza (hırsızlık) davasında bilirkişi sıfatıyla görüşünü bildirebilir. Öncelikli şart 3 yıllık deneyimdir. İlgili alanda 3 yıl deneyim sahibi olduğunu ispatlayabilen kişiler her yıl Ekim ayında bulunduğu bölge mahkemelerinin ilanlarına başvurur ve gerekli belgeleri tamamladıktan sonra listeye alınarak yemin eder. Bundan sonra iş hakimin kendisini bilirkişi olarak atamasıdır, karar hakimin olduğu için özellikle genç arkadaşların hakimlerin kapılarını çalıp bir fırsat istemeleri iyi olur.

2013 yılı için Ankara bölgesi bilirkişilik ilanı aşağıdadır. Siz de bulunduğunuz bölgenin adliyesinin internet sitesine bakabilirsiniz.

24 Ağustos 2012 Cuma

SPK Bağımsız Denetim Lisansı İşe Yarayacak mı?

Önümüzdeki hafta sonu (1-2 Eylül 2012) Spk Lisanslama sınavları yapılacak.
Sınava girecek arkadaşlara şimdiden başarılar dileriz.
SPK Lisansları içinde son zamanlarda en sık adı geçen lisans Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı. Yeni TTK ile bağımsız denetim konusunun önemi arttı ve kimin denetçi olacağı tartışmaları sıkça yaşandı. Bilinen şey denetçilerin SMMM veya YMM olacakları. Bilinmeyen ise SPK Bağımsız Denetim Lisansı sahiplerinin yeni süreçten nasıl etkileneceği. Halen bir çok fikir beyan edilse de en çok üzerinde durulan çözüm şu: "SPK Lisansı olanlar Türmob yada ilgili kuruluşların eğitiminden muaf olacak ama sınavından muaf olmayacak" Her halükarda, SPK Eylül ve Aralık sınavlarında son kez SPK Bağımsız denetim lisansı sınavı yapacak ve bu da bu lisansın yeni dönemde avantaj kazandıracağını gösteriyor.
Daha önce bu sınava girmiş, bir iki dersi vermiş veya verememiş kişilerin Eylül ve Aralık sınavlarını iyi değerlendirmeleri gerekiyor.6 Temmuz 2012 Cuma

2012 SPK Lisanslama Sınavları

SPK Lisanslama sınavlarını önceden Anadolu Üniversitesi yapıyordu.
O zamanlar çok düzenliydi sınav süreci. Sınav zamanları kanunda yazdığı gibi işliyor ne zaman sınav yapılacağı aylar öncesinden biliniyordu. Bu iş sonra aracı kurumlar birliğine devredildi ve suyu çıktı. Yılda üç kez yapılması gereken sınavlar iki kez zor yapıldı, sınava az bir süre kalana kadar hiçbirşey duyrulmadı. Lisansı olmadan çalışan ve işten çıkarılma tehlikesi yaşayan birçok kişi diken üstünde oturdu.
Son olarak sınav, lisanslama, lisans yenileme vs tüm işler "Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim A.Ş adı altında bir şirket açılarak buraya devredildi.
Artık bu tip konular için ziyaret etmeniz gereken site http://www.spl.com.tr/ dir.

2012 yılında yapılacak sınavlar duyuruldu.

Lisanslama sınavları 01-02 Eylül 2012 tarihlerinde yapılacaktır. 2012 yılı içerisinde 01-02 Eylül ve 15-16 Aralık tarihlerinde iki adet lisanslama sınavı yapılacaktır. Eylül dönemi lisanslama sınavı başvuruları 09-22 Temmuz 2012 tarihleri arasında http://basvurular.meb.gov.tr/spl adresi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
Sınavlar ile ilgili tüm bilgi ve sınav kurallarını içeren sınav kılavuzu ile oturum tablosu, duyuru ve açıklamalar 09 Temmuz 2012 tarihinde bu bölümden ilan edilecektir.

24 Şubat 2012 Cuma

SPK Lisans Yenileme Nedir?

SPK Lisansları ile ilgili en çok sorulan konulardan birisi de "lisans yenileme".
Bir çok kişi lisansı aldıktan sonra belli bir zaman geçince tekrar sınava gireceğini sanıyor, oysa lisans yenileme eğitimi belli zaman aralıklarıyla lisans sahiplerinin bilgilerini tazelemelerinden öte bir şey değil.

Şayet bir SPK Lisansınız var ve bu lisansın gerekli olduğu bir işte çalışıyorsanız 4, lisansınızı alıp çekmeceye koymanız ve bu alanda çalışmamanız durumunda 2 yılda bir lisans yenileme sürecine girersiniz.

Lisans yenileme eğitimi 1 ve 2 günlük, belli illerde yapılan seminerler şeklindedir,
katılım ücreti öder ve bu seminere katılırsanız lisans yenileme işlemini gerçekleştirmiş olursunuz, buna yenileme değil tazeleme dense daha iyi olurmuş.

Lisans yenilemezsem ne olur?

- Lisans gerektiren bir işte çalışıyorsanız, lisansınız "yenileme eğitimine katılmadığınız anda" pasif hale döner, yani kullanamazsınız, ama eğitime katılınca tekrar aktive olur.

-Lisans gerektiren bir işte çalışmıyorsanız yine yenileme eğitimine katılmadığınız durumda lisansınız pasif hale dönecektir. ancak lisansı kullanacağınız bir işte çalışana dek eğitime katılmasanız da olur, ne zaman eğitime katılırsanız o zaman lisans aktive edilir. Lisansın sürekli olarak iptal edilmesi gibi cezai bir durum -şimdilik- yok.12 Aralık 2011 Pazartesi

17-18 Aralık SPK sınavları için sınava giriş belgelerinizi aldınız mı?

Bildiğiniz üzere bu hafta sonu sınavlar var.
Sınava giriş belgeleri Kasım sonundan itibaren alınabiliyor.
Sınava gireceklere şimdiden başarılar.

yusuf

17 Kasım 2011 Perşembe

SPK Seminer duyurusu

SPK üniversite öğrencilerine yönelik staj programının adını Eğitim Semineri olarak değiştirdi.
Bu yılki seminerin duyurusu yapıldı, eğer gerekli şartları sağlayan bir ünivesite öğrencisi iseniz, özgeçmişinizde bu satır görünsün derim.

http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20111117&subid=0&ct=c&yanmenuid=1

yeni TTK ve Bağımsız denetçi

Bilindiği üzere yeni TTK Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek.
Kanun kapsamında tüm şirketler bağımsız denetim almak durumundalar.

SMMM olanlar için güzel haber;
2 Kasım 2011 Çarşamba günü yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname'nin 2.a. maddesinde, bağımsız denetçi:
"Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişileri,"
olarak tanımlanmıştır.


SPK'ya tabi olmayan 200 bin üzerindeki firma için SMMM belgeli arkadaşlar, bağımsız denetim yapabilecekler.

yeni TTK ile üzerinde durulması gereken birçok konu var. talep olur ise,bu konular hakkında, bilgilendirme yapacağız.

yusuf

20 Ekim 2011 Perşembe

SPK sınav başvuruları başladı

17-18 Aralık tarihlerinde yapılacak sınavlar için başvurular başladı. Başvurularınızı 17 Ekim - 4 Kasım arası yapabilirsiniz.

yusuf

25 Eylül 2011 Pazar

İstanbul Üniversitesi SPK Lisanslama Sınavları Hazirlik Kursları 1 Ekim 2011 de başlıyor

İstanbul Üniversitesi, sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılan lisanslama sınavlarına girecek adaylara yönelik çeşitli lisans türlerinde hazırlık kursları düzenlemektedir. Bu kapsamda İ.Ü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından tarafından ( İstanbul-SEM) SPK Temel Düzey, SPK İleri Düzey ve SPK Bağımsız Denetim hazırlık kursları 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren başlayacktır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Kursu programındaki dersler sınav formatına hakim;

- İ.Ü. İktisat Fakültesi; İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı öğretim elemanları,
- İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü; Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı öğretim elemanları,

- TC. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de çalışan uzman eğitimciler,

tarafından verilecektir.

İ.Ü. SPK Lisanslama Sınavları Hazırlık Kursları hakkında bilgi almak için aşağıdaki internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

İstanbul-SEM: http://sem.istanbul.edu.tr/

Adres: İstanbul-Sem Merkezi, Adresi Kimyager Derviş Paşa Sok. No:36
Beyazıt-Vezneciler/İstanbul (İÜ Fen Fakültesi yanı)

Telefon: 0 212 440 00 00
Dahili: 15032 - 15033 (Mahir Bey)

3 Ağustos 2011 Çarşamba

SPK sınav yerleri açıklandı

20-21 Ağustos tarihinde yapılacak SPK sınavlarının, sınav yerleri açıklandı. Sınava girecek olanlar "Sınava Giriş Belgeleri"ni alabilirler.

yusuf

2 Ağustos 2011 Salı

Özel YMM Sınavı

9 Nisan 2011'de Maliye Bakanlığı bünyesinde Özel YMM sınavı yapıldı.
Sınav duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sayıştay'ın denetim birimleri, hesap uzmanı, maliye müfettişi, gelirler kontrolörü, vergi denetmeni, bankalar yeminli murakıbı ve Sayıştay denetçisi 1.030 kişi YMM sertifikası almak için ter döktü. Bu sınav bir defaya mahsus ve test olarak yapıldı.
Bir söylentiye göre 950 kişi bu sınavı geçti YMM olmaya hak kazandı.

Normal şartlarda, devletin denetim birimlerinde olmayan kişiler, 3 yıllık SMMM staj süreci sonunda SMMM belgesini alırlar ve 10 yıllık mesleki tecrübeden sonra ise YMM sınavlarına girmeye hak kazanırlar. SMMM sınavı zor bir sınavdır ve YMM sınavı ise bu ülke sınırları içindeki en zor süreçtir.

Son yapılan özel YMM sınav sonucu ile yeni ruhsatını alan meslek mensupları ile YMM sayısı ile 3.842 oldu.

yusuf

vergi denetim birimleri birleşti

Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri artık "Vergi Müfettişi" olarak anılacaklar.

07.07.2011 tarihli ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki 4 denetim birimi birleşti.

yusuf

20 Temmuz 2011 Çarşamba

Temel Düzey Lisansı Olana Yeni İş Fırsatı: Yatırımcı İlişkileri Sorumluluğu

2008 yılında yayınlanan Seri:4 no:41 tebliğine göre payları İMKB’de işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan lisans sahibi bir personelin görevlendirilmesi zorunlu kılınmıştır. Söz konusu düzenleme şirketler bünyesinde sermaye piyasası mevzuatına hakim bir personelin istihdam edilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur. Sermaye piyasasının fon sağlama, prestij gibi imkanlarından yararlanan halka açık şirketler bünyesinde sermaye piyasası mevzuatını bilen yetkin bir personelin bulunması özel durum açıklamalarının koordinasyonu, finansal tabloların gerçeğe uygun bir biçimde hazırlanması ve periyodik yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi için bir gerekliliktir. (bkz:YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ NEDİR? NE İŞ YAPAR?)

2008 den bu güne dek uygulamada söz konusu lisans sahibi personelin İleri Düzey Lisans ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına Sahip olması gerekiyordu. 


Yapılan Yeni düzenleme ile artık bu işi yürütecek kişilerde şirketin piyasa değerine(*) göre aşağıdaki lisanslar gerekecek:

Piyasa Değeri: 50milyon TL ve altı ise: TEMEL DÜZEY LİSANS yeterli
Piyasa Değeri: 50milyon TL ile 200milyon TL arasında ise: İLERİ DÜZEY LİSANS yeterli
Piyasa Değeri: 200milyon ve üzeri ise: İLERİ DÜZEY LİSANS ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI gerekli.

Bu düzenleme temel düzey lisans sahiplerine yaradı çünkü çoğu şirketin sermayesi 50milyon TL'nin altında zaten, ileri düzey lisansın aynı zamanda temel düzey lisansı da kapsadığını unutmayalım. 
Şirketler söz konusu "lisanslı yatırımcı ilişkileri sorumlusunu" 2011 aralık spk lisanslama sınav sonuçları açıklanana kadar istihdam etmek zorundalar.

* Piyasa Değeri = (Nominal Değer*Hisse Adedi*Fiyat)/1000

2 Temmuz 2011 Cumartesi

SPK Lisanslama Sınavları İçin Öneriler

Spk Sınavlarına başvurular, 1 Temmuz - 15 Temmuz 2011 tarihleri arasında http://basvurular.meb.gov.tr/tspakb/ internet adresinden yapılabilecektir. Sınavlar ile ilgili ayrıntılı duyuruya http://www.tspakb.org.tr/tr/DesktopDefault.aspx?tabid=407 adresinden ulaşabilirsiniz.


TSPAK'nin sitesindeki sınav klavuzunu çok dikkatli okumanızı tavsiye ederim, kafanıza takılan bir çok sorunun cevabını ben de oradan bakarak veriyorum.
 
2011 Yılı içinde 2 kez sınav yapılacak olması bir fırsat, hangi lisans olursa olsun ki en fazla ders içeren temel ve ileri düzey lisans bile bu 2 sınavda halledilebilir. Unutmadan sınav ücreti 130 TL!
sınavlara hazırlanırken geçmiş yazılarımıza göz atmanız faydalı olabilir
 
sınava hazırlanırken dikkat edilecekler
 
SPK Lisanslarıyla ilgili yanlış bilinenler
 
Kimler SPK İleri Düzey Lisans Almalıdır
 
SPK Sınavlarına Çalışmak Sadece Ders Çalışmak mıdır

6 Haziran 2011 Pazartesi

2011 SPK Lisanslama Sınavları Tarihi Belli Oldu

Evet sonunda açıklandı:

2011 yılında iki adet Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavı yapılacaktır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavlarının birincisi 20-21 Ağustos 2011, ikincisi ise 17-18 Aralık 2011 tarihlerinde yapılacaktır. Sınavlara başvuru tarihleri ve diğer ayrıntılar internet sayfamızda ayrıca duyurulacaktır25 Nisan 2011 Pazartesi

Görüşmeyeli..

Blogger'a erişim yasağının başlaması bizim de işlerimizin yoğunluğuna denk gelince uzun süredir blog yazamadık.
Bu süreçte özellikle yakından takip ettiğimiz SPK Lisanslama sınavlarında önemli gelişmeler olmadı.
Artık bu konuda önemli bir gelişme olmaması da herkese normal gelmeye başladı.
Anadolu Üniversitesindeyken yılda 3 kez düzenli şekilde yapılan sınavlar, şimdi aracı kurumlar birliğinin sorumluluğu ile milli eğitim bakanlığına yaptırılıyor ve en bariz şekilde yüze göze bulaştırıldı.
2011'in nisan ayı bitmek üzere ve tebliğde açıkça ocak ayında yapılması gerektiği söylenen sınav yapılmadı.
Bizim aklımızın ermediği konular vardır belki işin içinde ama bu lisansı almak için ders çalışan dersanelere para harcayan işyerinde terfi bekleyen onca insana bir açıklama yapmak bu kadar zor olmamalı.
Şu an için kulaktan dolma bilgilerle sınavın Temmuz ayında yapılacağı bilgisi var elimizde, büyük olasılıkla da doğru çıkacak.

Nisan ayı demişken, önümüzdeki günlerde big four diye adlandırdığımız büyük denetim şirketlerinin işe alım süreçleri başlar, ilanları yakından takip etmenizi öneririm, buralarda işe alınmak için parlak bir eğitim geçmişi, aktif bir ingilizce, bilgisayar özellikle excel bilgisi sizi ön plana çıkaracaktır.